Back to All Events

SFM TODAY | สถานการณ์ปัจจุบันที่วัดป่าซาราโซต้า


  • Sarasota Forest Monastery 520 Lewis Street Englewood, FL 34223 United States (map)

As previously announced: Phra Ajahn Thiep from North Carolina resides at SFM beginning April 1, 2019 through the end of the Rains Retreats- the exact date to be determined. He has asked Admin to inform the public of the followings:

  1. The monk walks alms round accepting food donations in the areas near SFM from Monday through Saturday, leaving SFM at approximately 7:00 a.m. when the sunlight is bright enough that we can see well and typically return to the monastery by 9:30 a.m.  พระอาจารย์เทียบจะเดินรับบาตรเฉพาะวันจันทร์ ถึงวันเสาร์เท่านั้น ตามเส้นทางในภาพ

  2. Adding additional Sunday morning session from 7:00 a.m. for approximately an hour beginning April 21, 2019. This will allow the community the opportunity to seek guidance from monk(s) on how to practice Dhamma and meditation early in day and still have the rest of the day for themselves.  เพิ่มรายการพิเศษเฉพาะเช้าวันอาทิตย์ ทุกอาทิตย์ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน เป็นต้นไป เพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนได้มีโอกาสไหว้พระ สวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา นั่งสมาธิ เรียนการปฏิบัติตนเพื่อความสุขในชีวิตนี้ ในโลกนี้

  3. On 5/19/2019, Tahn Rob from North Carolina visited SFM and has been performing all monastic duties along with Tahn Thiep. Recently Tahn Rob had been summoned to return to Ajahn Dick of Virginia. He will leave SFM on Saturday, 6/15/2019. We appreciate the kindness he has for all of us here at SFM. วัดป่าซาราโซต้าได้มีโอกาสรับรองท่านร้อบหลังจากที่ท่านกลับมาจากเมืองไทย เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ที่ผ่านมานี้ ระหว่างพำนักอยู่ที่นี่ ท่านร้อบได้ให้ความเมตตาต่อสาธุชนในย่านนี้ด้วยการช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆของวัด ทั้งยังได้ร่วมในกิจกรรมสงฆ์ทุกอย่างกับท่านเทียบ ในวันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายนนี้ ท่านร้อบจะต้องเดินทางกลับไปหาอาจารย์ดิ๊กที่เวอจิเนียร์ และที่อิ่นๆ รวมทั้งประเทศไทยต่อไป

  4. Meditation session is now on every Wednesday from 6:30 – 8:00 p.m.

     The meditation session has been rescheduled from Saturday afternoon. We are reorganizing the program making it suitable for a workday, starting with an informal gathering for tea while having Dhamma discussion, then meditation with short chanting at the end. We will have a Q & A when appropriate.

     การฝึกสมาธิและภาวนา  ผู้จัดได้เปลี่ยนเวลาจากบ่ายสามโมงในวันเสาร์ มาเป็นเย็นวันพุธหลังจากที่คนส่วนใหญ่เลิกจากภาระกิจการงานตามปรกติ  เริ่มเวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา  รายการของเราจะเริ่มด้วยการดื่มน้ำชา  สนทนาธรรมมะ  ถามตอบปัญหาทางธรรมะ  และสวดมนต์ไหว้พระตอนปิดรายการ


Alms Round Route

Visakha Puja Day

Guidelines of Daily Monastic Schedule

 

ข้างล่างนี้เป็นโปรแกรมคร่าวๆของวัดป่าซาราโซต้า

Monday through Saturday | เฉพาะวันจันทร์ ถึงวันเสาร์

7:15 a.m.

พระสงฆ์ ๑ รูปออกบิณฑบาตร

Monk leaving SFM for alms round (See map below)

Wednesday Evening Only | เฉพาะเย็นวันพุธเท่านั้น

6:30 - 8:00 p.m.

การฝึกสมาธิและภาวนา ผู้จัดได้เปลี่ยนเวลาจากบ่ายสามโมงในวันเสาร์ มาเป็นเย็นวันพุธหลังจากที่คนส่วนใหญ่เลิกจากภาระกิจการงานตามปรกติ เริ่มเวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา รายการของเราจะเริ่มด้วยการดื่มน้ำชา สนทนาธรรมมะ ถามตอบปัญหาทางธรรมะ และสวดมนต์ไหว้พระตอนปิดรายการ

The meditation session has been rescheduled to Wednesday evening from 6:30 - 8:00 p.m. We are reorganizing the program making it suitable for a workday, start with an informal gathering for tea while having Dhamma discussion, then meditation with short chanting at the end. We will have a Q & A when appropriate.

Sunday Only | เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น

7:00 a.m.

ไหว้พระสวดมนต์ ฟังธรรมเทศนา และนั่งสมาธิ

Special Sunday morning session for people of the community to seek guidance from monk on how to practice Dhamma, 15 minutes of meditation

Everyday | กิจกรรมของทุกวัน

10:30 a.m.

ไหว้พระสวดมนต์ รับศิล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ฟังธรรมเทศนา และนั่งสมาธิ

Chanting and requesting the Five Precepts; Teaching by Resident Monk on how to practice Dhamma; and 10 minutes of meditation

11:00 a.m.

ร่วมกันถวายภัตตาหาร และรับพรจากพระสงฆ์

Food offering to the monk and receiving the blessing

สาธุชนร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน | Potluck Lunch