This is the attempt to transcribe the teaching by Phra Ajahn Thong-In at Sarasota Forest Monastery (SFM) verbatim on Sunday, March 3, 2019. The transcriber is from central Thailand, and some words was inaudible. Please don’t hesitate to let me know if you hear something that I missed.

พยายามที่จะถอดคำสอนจากพระอาจารย์ทองอินทร์ ผู้แปลเป็นคนภาคกลาง อาจจะฟังผิดไปบ้าง ถ้าท่านใดทราบว่าผิดพลาดตรงไหน กรุณาแจ้งด้วยนะคะ จะได้แก้ใขให้ถูกต้อง นี่เป็นการเล่าเรียนของพวกเราค่ะ

ถอดคำสอนคำต่อคำ

ตามธรรมชาติแล้ว ใจทุกดวงอยากเกิดมาเป็นมนุษย์อยากพบพระพุทธศาสนาอยากปฏิบัติศีลธรรมเพราะใจของเราไม่มีร่างกาย มันใสสะอาด เห็นหมดทุกอย่าง นั่น แต่ทีนี้อะไรบังไว้ (ร่างกาย) เห็นไหม ดูสิทำไม่ได้ ทำไม่ได้ บอกนั่งดูลมหายใจเข้าออกทำไม่ได้ นั่น บอกดูบุญ บอกดูสวรรค์ บอกดูพระนิพพาน ไม่ดู ไม่เห็น ไม่รู้ นั่นคำตอบ เข้าใจใช่ไหม

จึงได้ย้ำแล้วย้ำอีกอยากให้ถามตัวเองว่าเราได้ดูลมหายใจเข้าออกกี่ครั้งนับแต่เกิดมา หรืออีกคำหนึ่ง ได้ดูสวรรค์ นิพพาน กี่ครั้งตั้งแต่เกิดมา นั่น ก็ดูใจมันไม่ได้ซื้อ แต่ร่างกายนั่นดูกี่ครั้ง ตอบไม่ได้ นับไม่ถ้วน แต่งผมแต่งเล็บ ผมเดือนหนี่งสระกี่ครั้ง ย้อมกี่ครั้ง ดัดแปลงกี่ครั้งกว่าจะครบ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง มีกี่อย่าง กว่าจะครบอาการสามสิบสอง หาบำรุงบำเรอของบูดของเน่า นั่น สังขารร่างกายมีเรื่องเกิดแก่เจ็บตาย ตายแล้วเป็นอย่างไร เน่า เต็มไปด้วยของไม่สะอาด ว่าทำไมเล่า สอนให้พวกเจ้าสอนได้ไหม แต่เขาว่าเขาด่านิดหน่อย เขาบอกความจริงนิดหน่อย โกรธ ยาย ตา ยายนั่นยายนี่ทำไมสกปรก ทำไมเหม็นสาบ นั่น โกรธแล้วใช่ไหม แทนที่จะสาธุ นั่น เธอพูดให้ฉันถูกต้องแล้ว สาธุเอามันก็ไม่มีปัญหา ถ้าไปบอกว่าปาดโธ่ มึงจะว่ากูไปถึงไหน ลูกหลานส่งน้ำหอมมาขวดละเท่าไหร่ สบู่ก้อนละเท่าไหร่ ยาสีฟันก้อนละเท่าไหร่ นั่น ถ้าว่าเหม็นก็โกรธ นั่น พูดความจริงทำไมโกรธเล่า นั่นแหละความรู้ไม่ถึงเท่า เพราะเราขาดการดูใจ ไม่มีอะไรนะ

 

ถ้าผู้มีสติปัญญาเข้าวัดควรจะรักษาความสงบ สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี ช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์อย่างเดียว นั่น อย่าไปเน้นหนักนะ เน้นหนักภาคปฏิบัติให้มากๆ อย่าประมาท มัวเมา เพลิดเพลิน กลางค่ำกลางคืนมาตั้งสัจจะให้ตัวเอง โลกเดือดร้อนวุ่นวายเพราะไม่มีสัจจะ นั่น โกหกคนอื่นโกหกได้ โกหกตนเองโกหกไม่ได้ เชื่อความบริสุทธิ์ของตนเองนั่นแหละสัจจะ คือความจริงของพระพุทธเจ้า ถ้าโกหกตนเองก็เกิดความโลภแล้วก็ไปโกหกคนอื่น หลอกลวงคนอื่น ไม่คำนึงถึงความทุกข์ ความเดือดร้อนของคนอื่นว่าเป็นยังไง นั่น เพราะฉะนั้นถือคำเดียว

 เห็นไหมต่างประเทศนี่ถึงไม่มีพระพุทธเจ้า ไม่นับถือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แต่ก็มีความสุข สัจจะคือกฎหมาย ถ้าห้ามยังไงก็รักษาตามนั้น กฎหมายก็ไม่ต่างจากคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ต่างจากคำสอนศีลธรรมของพระพุทธเจ้า ถ้าตั้งกันแล้วไม่สนใจ ประเทศเราวุ่นวายกันอยู่ ดูสิ แต่เลือกตั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริง เลือกตั้งมาแล้วจะเป็นอย่างไงก็ไม่รู้ สาดโคลนใส่กันอยู่นั่นแหละ วุ่นวายใจกัน มีคำหนึ่งเอาคำเดียวคือทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้า โอ้ ถ้าเลือกฝึกจุดนี้ได้ก็พิเศษละ ถึงไม่ได้บวชก็มาเน้นคำเดียวคือสัจจะ นั่น มีความจริงต่อตนเองและคนอื่น ไม่ไปก้าวก่ายแล้ว ถ้ามีจุดนี้แล้วก็ค่อยมีปัญญาไปเองนะ นั่น จึงอยากให้มีสัจจะและก็อยากให้ทำทุกวันๆ นั่งดูลมหายใจเข้าออก ไม่งั้นเสียใจนะ ทุกข์ที่สุดคือหาที่เกิด อยากไปเกิดกับลูกกับหลาน กับพี่น้อง เกิดไม่ได้ เขาขี้เกียจเลี้ยง คนที่มีศีลมีธรรมไปเกิดก่อนแล้ว ถ้าเราไม่มีศีลมีธรรม ไปเกิดไม่ได้ เขาขี้เกียจเลี้ยง เห็นไหมล่ะ เมื่อพากันเลี่ยงหมด มีคนมีลูกสิบคนมีมั๊ย สักห้าคนก็วุ่นวายแล้ว น้อย มีคนเดียวคนหนึ่งลูกหลาน

 

Direct translation

Naturally every soul/spirit would like to be rebirth, would like to find Buddhism, would like to practice morality. When the soul has no body, it is pure, it can see everything. When it is obstructed by the body, why is that you can’t do it anymore, why? I tell you to observe your breath in and out, you say you can’t do. Yeah, telling you to see merit, telling you to see heaven, telling you to see nirvana, you declined . . . saying “didn’t observe,” “didn’t see,” “didn’t know,” that’s your answer. Do you understand?

So I emphasize many, many times that you ask yourself, how many times since birth that you observed your breath in and out? In other words, how many times [since birth] that you see heaven, that you see nirvana? Yeah, observe your mind, it is free, no need to purchase. How many times did you observe your body? You can’t answer that; it is uncountable. You fixed your hair, your nails . . . how many times a month? Coloring, changing the looks to all hair, nails, teeth, this and that to cover all 32, pleasing things that are subject to decay. Saṅkhāra (body) is subject to life cycle (birth, aging, illness, and death). What happens after death . . . decay . . . full of impurity? How do I say this, how can I teach you when you get angry as someone pointing out the truth, i.e., why you are dirty, why you smell bad? You would be angry, right? You should say, “sadhu/amen/ สาธุ, you are correct.” If you can say that, there would be no problem, but you wouldn’t. You say, why would you say such a thing since it costs so much for perfumes, soaps, toothpastes, etc. and still be criticized for imperfection (smell bad). Why are you upset with the truth? Because you don’t understand. Because you lack observations of the mind.

 A wise one enters the temple, should keep calm. No other happiness is greater than peacefulness. Helping to spread Buddhism, not just focusing only on the monks, but should also focus on the practice itself. Do not underestimate the passion, don’t be negligent, be mindful of the truth (สัจจะ). The world is in trouble because there is no truth. You can lie to others but not yourself. Trust your innocent self, that is the truth, the truth of Buddha. If you lie to yourself, you become greedy and then lie to others, deceive others regardless of suffering. No empathy. You see, focusing on one word, the truth.

 You see, in foreign countries, where there is no Buddha, no respect for the teachings of the Buddha, but there still is happiness. The truth is the law. The law is no different than the teachings of the Lord Buddha. If there is law, and no one follows, that’s a problem. [Considering] the upcoming election in Thailand . . . don’t know if it is for real . . . no shortage of allegations made about one another . . . don’t know what will happen after the election.  There is one thing, just follow the teachings of the Lord Buddha. Oh, if you elect to practice to this point, it is grand. Even without being ordained, focus on this one word, the truth. Being truthful to yourself and to others . . . Not to interfere. If you got this, you would find wisdom. That’s why I want you to have the truth, and to practice every day. Sit and observe your breath in and out, otherwise you will regret it. The worst suffering is finding a place to rebirth. You wish to rebirth with your family, but you can’t. Moral people have gone to rebirth before you. If you are immoral, you can’t rebirth, you are avoided. You don’t see a family with ten children anymore, right? They don’t even have five, too much trouble. Just small number of children.